Til Forvaltningsutvalet sitt møte 17.06.2020 vert det sendt ut ei ekstrasak:

I innkalling til møtet mangla desse vedlegga:

I innkalling til møtet vart det ved ein inkurie lagt ved feil oversyn over delegerte vedtak. Her er rett oversikt:

Til drøfting i møtet brev frå Fylkesmannen i Vestland: