Eigedomsskattekontoret kunngjer her eigedomsskatteliste (hovudliste) der alle skattlagde faste eigedomar i kommunen er førd opp, verdet deira, kva for skattesatsar som er nytta og kor stor den utskrivne skatten for kvar eigedom er.

Ei fysisk utgåve av skattelista er også lagt ut til offentleg ettersyn på rådhuset i Rosendal.

Eigarane (skattytarane) får tilsendt skattesetel.

Skattytaren kan klage på den utskrivne eigedomsskatten. Klaga må gjevast inn skriftleg til eigedomsskattekontoret innan seks veker frå det seinaste tidspunktet av den dagen det vart kunngjort at eigedomsskattelista var utlagd eller dagen skattesetelen vart sendt.

Offentleg skatteliste 2024