Dyrevernnemnda er ein del av Mattilsynet. Nemnda skal bistå i det lokale tilsynsarbeidet med lekmannsskjønn i dyrevelferdssaker. For å få kontakt med dyrevernnemnda, må ein ringe det lokale Mattilsynet på tlf. 22 40 00 00. Meir informasjon om dyrevernnemnda finn ein her.

Mattilsynet har oppnemnt dyrevernnemnd frå 01.09.2012 til 01.09.2016:

  • Torun Eikeland, Stord
  • Leif Thuland, Kvinnherad
  • Solfrid Bø Halleråker, Bømlo
  • Robert Dalland, Fusa
  • Toralv Huse, Fusa

Varamedlemmer:

  • Linda Grundtvig, Stord
  • Hilde Erstad, Kvinnherad
  • Ola Steinsland, Bømlo
  • Eli Sandvik, Tysnes
  • Inger Johanne Byberg, Austevoll

Geir og kyrkjeSau

Illustrajonsfoto: Tore Eik