Grunna koronasituasjonen og punktvask mellom badingane skal alle vera ute av garderoben før ny gruppe kjem inn. Badevakta gir beskjed når ny gruppe kan komme inn. Det er sett av 10 minutt til garderobetid før bading og 15 minutt etter bading. 

Her finn du dei nye opningstidene.