Statens kartverk varslar med dette oppstart av namnesak 184 og 193 – Hatlestrand(a) og Klokkesteinen/Klokkaresteinen – Kvinnherad kommune.

Variantar av skrivemåtar:

 • Hatlestranda/Hatlestrand (bygdelag) – kommunen er vedtaksorgan
 • Hatlestrand barne- og ungdomsskule (skule) – kommunen er vedtaksorgan
 • Hatlestrand barnehage (barnehage) – kommunen er vedtaksorgan
 • Hatlestrand (røystekrins) – kommunen er vedtaksorgan
 • Hatlestrandsvegen (adressenamn) – kommunen er vedtaksorgan
 • Hatlestrand (poststad) – Kartverket er vedtaksorgan
 • Hatlestrand og Ølve sokn / Ølve og Hatlestrand sokn (sokn) – bispedømerådet i Den norske kyrkja er 
 • vedtaksorgan
 • Hatlestrand kyrkje (kyrkje) – bispedømerådet i Den norske kyrkja er vedtaksorgan
 • Klokkesteinen/Klokkaresteinen (stein) – Kartverket er vedtaksorgan
 • Klokkesteinsvegen/Klokkaresteinsvegen (adressenamn) – kommunen er vedtaksorgan

For fleire opplysningar om namna, sjå innsynsløysinga vår for SSR.

Sjå også brev frå Kartverket om bakgrunn, prosess og saksgang

Høyringssvar må sendast innan fredag 26.januar 2024 til post@kvinnherad.kommune.no eller til Kvinnherad kommune, Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal.

Merk evt. uttale med referanse til saksnummer;
Namnesak 184 – Hatlestrand(a)- referanse 2023/1021
Namnesak 193 – Klokkesteinen/Klokkaresteinen – referanse 2022/6722