Kommunen sender på høyring forslag til nytt adressenamn «Lundshøgda». Det nye adressenamnet vil ta til sørvest på eigedomen 95/7. Namnet vil gjelde for eigedomar frådela 95/50, samt eigedomane 95/26, 95/7, 95/22,95/58, 95/105, og andre eigedomar som vil få tilkomst langs denne nye vegen. Vegen er under oppføring.

Kartutsnitt finn du i lenka: Lundshøgda

Uttalar kan sendast til Kvinnherad kommune, Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal eller på e-post til post@kvinnherad.kommune.no

Frist for uttale vert satt til 1.juni 2022. Merk evt uttalar med saksnummer 2022/2183