Kontakt

Tlf. 53 46 14 05

Rektor
Bjørn Rune Bergane
Tlf. 994 28 732

Adresse
Åkravegen 607
5499 Åkra

Om skulen

Åkra skule er ein del av Åkra oppvekstsenter. Skulen har 6 elevar frå 1. - 7. trinn. Me held til i bygda Åkra og ligg fint til med kort veg både til fjell og fjord. Skulen er kjent for god  kvalitet, eit aktivt friluftsliv og som ein samfunnsaktiv skule.

Vi samarbeider tett med Åkra barnehage.

Vi har eit ettermddagstilbod på SFO 4 dagar i veka.

Vår visjon: Ein trygg og god stad å vera. Ein framifrå stad å prøva, øva og meistra.