Kontakt

Tlf. 53 46 13 97 / 908 34 798

Styrar
Viviann Tuften
Tlf. 53 46 11 90 / 452 81 005

Adresse
Ølvesvegen 487
5637 Ølve
Tlf. 53 46 13 97 / 908 35 798

Opningstider: 07.30 - 16.00

Om barnehagen

Ølve barnehage er ein del av Nordsido oppveksområde som består av Hatlestrand barne- og ungdomsskule, Hatlestrand, Ølve og Varaldsøy barnehage. Det er ein einavdelings barnehage med 18 plassar for barn i alderen 1-5 år. Barnehagen ligg i Ølve som ligg på nordsida av Hardangerfjorden i Kvinnherad kommune.