Presentasjonen vert sendt via KommuneTv. De finn lenke til sendinga på heimesida til kommunen (under fana Kommune-TV).

Dokumenta vert lagt ut på heimesida etter sending.