Rosendal skule skal delta med alle elevane sine, og at kjem til rådhuset for å gleda tilsette med dans og musikk på dette tidspunktet. Seansen varer ca. 15 minutt, og dei informerer om at det er råd for dei som vil å delta i dansen.

Lenke til blime dans: https://nrksuper.no/blime/laer-blime-dansen-2019-12148