Legetime
Legetimar bestilt på nettet er eit tilbod til dei som ønskjer legetime nokre veker fram i tid. Arbeidssituasjonen til legane er slik at ledig time for ein vanleg konsultasjon må bestillast 3 veker eller meir før du får time. Treng du time med ein gong må du framleis nytta telefon.

Resept
Ein kan bestille reseptar på medisin ein allereie brukar. Då kan du skrive inn om du vil hente resepten sjølv, få han tilsendt heim, eller til apoteket. Du kan berre bestille resept på medisin som tidlegare er skrive ut til deg.

Lenke til helsesentra.