Vi oppmodar difor på det sterkaste innbyggjarane om å unngå å besøkje familie eller vener på desse plassane frå og med 18. januar til og med 25. januar 2021.

Unntaket er besøk hos personar som er inne i livets siste fase.

  • Personar med luftvegssymptom og feber skal ikkje koma på besøk. Det same gjeld personar som er mistenkt for, eller bekrefta sjuk med covid-19, eller definert som nærkontakt til mistenkt eller bekrefta smitta med covid-19. Om du kort tid etter besøk på institusjon får koronasymptom må institusjonen varslast med ein gong.
     
  • Besøk må avklarast/avtalast på førehand slik at avdelinga kan planlegge besøket og syte for at omsynet til smittevern vert ivareteke. Dette gjeld og omsorgsbustadane med felles inngang med institusjonane.