Gjennom tenesta "VARSLE OSS" hjå Mattilsynet kan du sende ei bekymringsmelding om du oppdagar dyrevelferdsproblem eller andre tilhøve du ynskjer å melde til Mattilsynet.