Både kollisjonstestar og reelle ulykker viser at det sikraste for små barn er å vera sikra i ein bakovervendt bilstol. Små barn har eit stor og tungt hovud i forhold til resten av kroppen. Samstundes er muskulatur og beinbygnad mindre utvikla enn hos større barn og vaksne.