Kvinnherad kommune og Kvinnherad næringsservice (KNS) inviterer til bransjefrukost for røyrleggjarbransjen tysdag 27. oktober 2020 frå 08:30 til 11:30, i lokala til KNS på Husnes.
 
Tema for frukosten er søknad om utsleppsløyve / krav til utslepp av sanitært avløpsvatn. Endeleg program vil bli publisert 23. oktober. 
 
  • Har du innspel til tema eller har du spørsmål du vil ha svar på i møtet? Send oss innspelet på e-post seinast 20. oktober. 
 
Påmelding og innspel til: lisa.veronica.mikkelsen@kvinnherad.kommune.no. I påmeldinga må ein ta med namn, føretak og e-postadresse. 
 
Påmeldingsfrist 22. oktober 2020 
 
Vi forheld oss til FHI sine retningslinjer for smittevern. Det inneber mellom anna at vi held ein meters avstand. Har du luftvegssymptomar, kan du ikkje delta på bransjefrukosten. Lokalet har ein kapasitet på om lag 20 personar og set begrensingar på kor mange som kan delta. Ved stor pågang vil vi prioritera ein frå kvart firma.