Obs: det vil koma eige parkeringsskilt for rørslehemma rett utanfor rådhusinngangen.