Varsel om endring av plangrense
I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8, varslar kommunen med dette utviding av plangrense for detaljregulering for Børnes næringsområde, 134/34 m.fl., PlanID 20190006. Varsel om oppstart er tidlegare kunngjort i Kvinnheringen 28.6.2019, og partar er tidlegare varsla i eige brev.  
 
Innspel og synspunkt til planarbeidet skal sendast skriftleg til:
 
Kvinnherad kommune, Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal, 
eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no     
 
Frist for innspel er 14.02.2020