Kvinnherad forvaltningskomite vedtok 04.09.2019, sak 2019/97, at forslag til detaljregulering for Gang-/sykkelveg fv. 48 Herøysundet, del av gnr. 135, 136, 137, 138 og 139, vert sendt på høyring og lagt ut til avgrensa offentleg ettersyn.

Som følgje av høyringa vert det sett vilkår om å innsnevre planområdet til å gjelda gang- og sykkelveg.

Les meir her:
Avgrensa offentleg ettersyn
Særutskrift
Saksframlegg