Kommunestyret har gitt formannskapet fullmakt til å rydda opp i sak 129/4. 

Formannskapet har sett ned ei arbeidsgruppe på tre personar til dette arbeidet. 

Her finn du møteoversyn og medlemmar