Arealet er i kommuneplan for Kvinnherad frå 22/3-2018 avsett til akvakultur.

For nærare opplysningar, ta kontakt med Karin Thauland på tlf. 909 78 556.
Eventuelle merknader kan sendast til Kvinnherad kommune, 5470 Rosendal innan 26.2.2020.

Les meir her.