I sjøprøven skal det gjennomførast test- og ferdigstillingsaktivitetar som ikkje kan gjennomførast ved kai hjå Aker Stord – førebuingar for slep av skipet til felt i Barentshavet og trening av personell.

Sjøprøven skal etter planen starta 28. mai og vara i om lag 10 veker.

Her finn du meir informasjon:
Informasjon om aktivitet i Klosterfjorden i samband med sjøprøve i Klosterfjorden