Har du ynskje om å bidra i kjekk aktivitet saman med ein gjeng med mykje humor?
Aktiv fritid søkjer to oppdragstakarar til å leie fritidsklubb for utviklingshemma 1 x pr. mnd. Oppgåvene vil vere å organisere, lage til og gjennomføre klubbkveldane med kiosksal og aktivitet. Der er eit brukarstyre som bidreg i førebuing og etterarbeid. Oppdraget er med inntil 4 timar pr. klubbkveld.
 
 
Likar du å gå tur og symje?
Aktiv fritid har ledig oppdrag som støtte-/treningskontakt saman med person som ynskjer å trene i basseng og gå tur. Oppdraget er på 2 timar pr. veke. Som oppdragstakar er det ynskjeleg at du ha sertifikat, er dame i 30 åra og busett i Uskedalen - Sundal - området.
 

Høyrest noko av dette interessant ut? For meir informasjon og/eller søknad, ta kontakt med Aktiv fritid: Ingvild Marie Hilde på tlf. 953 011 32