Kosthaldskurs, Bra mat for betre helse

Kosthaldskurset bidreg til å auke merksemda om matvanar og matvareval, auke motivasjonen til å endre vanar, få praktiske råd til kvardagen, auke forståinga av varedeklarasjonar og utveksling erfaringar.

Arrangør: FRISKLIVSSENTRALEN
: Kulturhuset, møterom 1 og 2
Tid: torsdag 13. august 14:00
Annet
https://www.kvinnherad.kommune.no/getfile....