Open dag på Kjeldestøl

Velkomen til Kjeldestøl! Budeiene er til stades og sel kaffi, saft og sine vidgjetne mjelkekaker!

Arrangør: KJELDESTØL VENELAG
: Kjeldestøl
Tid: onsdag 5. august 11:00
General