Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne

: Rådhuset, formannskapsalen
Tid: onsdag 10. juni 10:00