Viltkjøt som næring - noko for deg?

Landbrukskontoret inviterar til inspirasjonskveld, saman med Utmarksavdelinga Vest og Mattilsynet.

Prisar, kundar, trendar og salg
Matproduksjon, krav og reglar
Korleis komme i gong småskala
Smaksprøvar!

Tid og stad: 27. februar kl. 19.30
Kommunestyresalen, Kvinnherad rådhus

Informasjon frå:
Arve Aarhus, Utmarksavdelinga Vest
Åshild Skeie, Mattilsynet

Velkommen!

: Kommunestyresalen, Kvinnherad rådhus
Tid: torsdag 27. februar 19:30