Bra mat for betre helse, kosthaldskurs

Kosthaldskurset bidreg til å auke merksemda om matvanar og matvareval, auke motivasjonen til å endre vanar, få praktiske råd til kvardagen, auke forståinga av varedeklarasjonar og utveksle erfaringar. Kurset går over fem samlingar.

Kurset går over fem samlingar på 2 timar per gang.
Påmelding tas fortløpande. Kurset blir haldt 1-2 ganger i året.
Pris: 200,- Inkluderer ei kokebok, ein middag og enkel servering på kurset.

For ytterligare informasjon og påmelding kontakt
Martha Teigen Varanes: Tlf 99202347

Arrangør: FRISKLIVSSENTRALEN
: Husnestunet
Tid: torsdag 5. mars 14:00
Annet
https://www.kvinnherad.kommune.no/getfile....