Kvinnekveld med FLOR frå Voss - arbeidskle for kvinner

Kristin Lemme er bonde og dagleg leiar i FLOR.
No kjem ho til Uskedalen for å fortelja om bedrifta si og visa
kvinnherske kvinner produkta. Vi ønskjer kvinner frå alle typar verksemder velkomne denne kvelden.

Det vert servert lokal mat.
Høve til å kjøpe drikke.
Velkommen!

Arrangør: LANDBRUKSKONTORET
: Dønhaugkjellaren
Tid: onsdag 26. februar 19:30
General