Recovery kurs

Har du utfordringar knytt til di psykiske helse eller eit rusproblem?
Vi starter opp med eit livsmeistringskurs som handlar om ditt liv og
dine valg. Kurset skal bidra til å fremje moglegheitar og tru på at
menneske kan leve meiningsfulle liv sjølv med store utfordringar i
kvardagen.

Sjå ålenka under for meir informajom om dette kurset og adnre kurs i Kvinnherad kommune.

Arrangør: KVINNHERAD KOMMUNE
: Husnes
Tid: mandag 27. januar
https://www.kvinnherad.kommune.no/friskliv...