Tidleg innsats for sunn livsstil

Eit tilbod til barnefamiliar med overvekt og/eller livsstilsutfordringar. Målet er endring av livsstil for heile familien når det kjem til kosthald og fysisk aktivitet. Kurset er tverrfagleg samansett med lege, fysioterapeut, helsesjukepleiar og idrettspedagog. Vi har ti samlingar over ein periode på 4 mnd.

Arrangør: FRISKLIVSSENTRALEN
: Husnes
Tid: torsdag 17. oktober 14:00
Kids
http://www.kvinnherad.kommune.no/getfile.p...