Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Årlig rapportering for avløpsanlegg over 50 pe

Frist 1. mars

Miljødirektoratet minner rapporteringspliktige avløpsanlegg om rapportering for 2018‐data til den statlige
forurensningsmyndigheten. Rapporteringen skjer elektronisk via Altinn.
Frist for rapportering er 1. mars 2019.
Les mer om årets skjema her:
http://www.miljodirektoratet.no/no/Tjenester‐og‐verktoy/Skjema/Arlig‐rapportering‐for‐avlop/ 

Kom direkte inn på skjema her:
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/miljodirektoratet/arlig‐rapportering‐for‐avlopsanlegg/

Det er venta stor pågang på telefon i perioden 25. februar til 1. mars. Ved spørsmål eller problem knytt til 
rapporteringsskjema,  ta kontakt på e‐post avlop@miljodir.no 

Publisert | Oppdatert 02. oktober 2019
-->