Planen skal handsamast i Formannskapet 11.11.21

Formannskapet si innstilling vert lagt ut til alminneleg ettersyn i perioden før behandling i Kommunestyret 25.11.21