Prestentasjonen vert sendt på kommune-TV førstkomande torsdag kl. 11.00.
Opptaket vil òg vera tilgjengeleg i etterkant.