Flaumfaresonekartlegging Hattebergselva og Melselva 2019

I 2019 vart det gjennomført utrekningar for flaum med gjentaksinterval på 20-, 200- og 1000 år inkludert klimapåslag (40%) for Hattebergs- og Melselva.

Les rapporten.

Flaumfaresonene finn ein på kommunekart.

Flaumfaresonekartlegging Åkraelva 2019

I 2019 vart det gjennomført utrekningar for flaum med gjentaksinterval på 20-, 200- og 1000 år inkludert klimapåslag (40%) for Åkraelva.

Les rapport.

Flaumfaresonene finn ein på kommunekart.

Flaumfaresonekartlegging Handelandselva 2019

I 2019 vart det gjennomført utrekningar for flaum med gjentaksinterval på 20-, 200- og 1000 år inkludert klimapåslag (40%) for Handelandselva.

Les rapport.

Flaumfaresonene finn ein på kommunekart.

Flaumfaresonekartlegging Uskedalselva 2019

I 2019 vart det gjennomført utrekningar for flaum med gjentaksinterval på 20-, 200- og 1000 år inkludert klimapåslag (40%) for Uskedalselva.

Les rapport.

Flaumfaresonene finn ein på kommunekart.