FAU
Kjetil Haavik (Blåklokkene)
Merete Fjelland Petterson (Solsikkene)

SU
Heidi Upheim (for tilsette)
Anne Grethe Veastad (for tilsette)
Kjetil Haavik (foreldregruppa)
Merete Petterson (foreldregruppa)
Bjarne Johannesen Berge (politikar)
Solveig Vik (einingsleiar) - tale og møterett