Denne sida er under utarbeiding. Har de spørsmål knytt til planar, ta kontakt med seksjon for kultur,næring og utvikling, tlf. 53 48 31 00.

Namn

Dokument

Vedteke

Kommunedelplan for omsorg, helse og sosial 2019 - 2029

 Vedteken plan.pdf

 Kunnskapsgrunnlag og analysar.pdf

29.08.2019

Overordna risiko- og sårbarheitsanalyse

 Overordna ROS-analsye for Kvinnherad kommune

25.09.2014

Landbruksplan 2004

 Landbruksplan for Kvinnherad

23.09.2004

Kommuneplan, samfunnsdelen

 Kommuneplan for Kvinnherad 1999-2010

31.08.2000

Kommunedelplan for vassforsyning og avløp 2013-2024

 Kommunedelplan for vassforsyning og avløp

21.02.2013

Kommunedelplan for trafikksikring 2012-2020

 Kommunedelplan Trafikksikring

 Vedlegg 1 Ulukker

 Vedlegg 2 Tiltak

20.12.2012

Kommunedelplan for skulebruk 2016-2028

 Kommunedelplan for skulebruk

 Forskrift om skulekringar i Kvinnherad

17.12.2015

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-2022

 Kommunedelplan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

 Handlingsprogram 2015-2019

25.09.2014

                  

Kommunedelplan for Fjelbergsambandet

 Kommunedelplan for Fjelbergsambandet

 Plan- og profilteikningar

01.10.2012

Klima og energiplan 2020

 Klima og energiplan

23.06.2011

Hovudplan skogvegar 2013-2025

 Hovudplan skogsvegar

 

Folkehelseoversikten 2015-2019

 Folkehelseoversikten 2015-2019

26.03.2015

Akseptkriterium og metode for ROS

 Akseptkriterium og metode for ROS

21.02.2013