Utleigeprisar Husneshallen sesongen2017/2018

1. Leige for trening. (mandag-fredag)

  •  Leigesatsen er kr. 150,- pr. time for bruk av hall inkl. to garderobar.
  •  Leige for ytterligare garderobar er kr. 40,- pr. time pr. garderobe. 
  •  Leige av møterom inkl. audioutstyr er kr. 150,- pr. time
  •  Grupper med born og ungdom under 19 år får bruka hallen gratis til trening. 

2. Leige for helgebruk, kampavvikling, stemne med meir.

  •   Leigesatsen er kr. 300,- pr. time for bruk av hall inkl. to garderobar.
  •   Leige av møterom inkl. audioutstyr er kr. 150,- pr. time
  •   Grupper med born og ungdom under 19 år får bruka hallen gratis til kampar/turneringar.

3. Leige til inntektsgjevande arrangement.

  • Leiga er 25 % av netto omsetnad