Bilete kommunedirektør
Foto: Trude Aarsand

Ragnhild Bjerkvik
Tlf. 992 76 690
E-post: ragnhild.bjerkvik@kvinnherad.kommune.no

Kommunedirektøren si leiargruppe

Sektorleiar Oppvekst
Anne Sofie Bjelland Kjeka
Tlf. 991 03 430
E-post: anne.sofie.kjeka@kvinnherad.kommune.no

Sektorleiar Omsorg, helse og sosial
Bjørg Wangensten
Tlf. 913 27 349
E-post: bjorg.wangensten@kvinnherad.kommune.no

Sektorleiar Teknikk og miljø
Sigbjørn Øye
Tlf. 915 31 482
E-post: sigbjorn.oye@kvinnherad.kommune.no

Seksjonsleiar Stab
Gunn Berit Sandnes Fosse
Tlf. 970 24 282
E-post: gunn.fosse@kvinnherad.kommune.no

Seksjonsleiar Forvaltning
Hilde Kjelstrup
Tlf. 452 10 707
E-post: hilde.kjelstrup@kvinnherad.kommune.no

Seksjonsleiar Kultur, næring og utvikling
Anbjørn Høivik
Tlf. 917 05 737
E-post: anbjorn.hoivik@kvinnherad.kommune.no

Seksjonsleiar Løn og personal
Torstein Aarthun
Tlf. 951 24 964
E-post: torstein.aarthun@kvinnherad.kommune.no

Konstituert økonomisjef
Helge Gunnar Flatland
Tlf. 957 86 298
E-post: helge.gunnar.flatland@kvinnherad.kommune.no

Kommunedirektør, leiargruppa og økonomisjef har kontor i 2. etasje på rådhuset. 

Koordinerande eining

Leiar Koordinerande eining
Lene Gjuvsland Skjelnes
Tlf. 468 26 785
E-post: lene.gjuvsland.skjelnes@kvinnherad.kommune.no

Frivilligsentralen

Frivilligsentralen er ein møteplass som formidlar kontakt mellom menneske i lokalmiljøet - nokon treng hjelp og andre ønskjer å hjelpa. Frivilligsentralen er ein stad kor gleda over å bruka deg sjølv er den betalinga du får.

Veronica T. Thorsen
Tlf. 900 76 543
E-post: veronica.thorsen@kvinnherad.kommune.no