Glenn A. Opland
Tlf. 977 09 308

Hovudoppgåver

  • Medisinskfaglig rådgiver for kommunen
  • Medisinskfaglig ansvarlig for legevakten
  • Smittevernlege
  • Planarbeid
  • Ansvar for å lage vaktlister og sørge for å få dekket opp vakanser osv. på legevakt.
  • Behandling av avvik/klager vedrørende legevakten og legetjenesten i kommunen, samt kvalitetskontroll av dødsattestar og videresending av desse til dødsårsaksregisteret
  • Myndighet til å iverksette tvungen legeundersøkelse ifl. paragraf 3.1. i psykisk helsevernloven
  • Miljøretta helsevern