Tilskotet har dei søkt om hjå Statsforvaltaren i Vestland, som har oppretta tiltaket med formål om å motverka fysiske og psykiske konsekvensar av sosial isolasjon, og å leggja til rette for at eldre igjen kan vera ein del av eit sosialt fellesskap etter at vaksinasjonen er gjennomført. Målgruppa er eldre over 65 år.

Her kan du lesa meir om tiltaket: https://www.statsforvalteren.no/nb/portal/Nyheter/2021/04/tilskuddsmidler-som-skal-fa-eldre-ut-pa-middag/