Noko av det elevane har gjort og skal gjere er:

 • Dei har starta ein innsamlingsaksjon
 • Informert bygdefolket med sjølvlaga brosjyrar der dei har laga QR-kodar til kvar krise, slik at når ein held mobilkameraet over koden opnar det seg ei Leger utan grenser-nettside om den aktuelle krisa.
 • Lagt ut info på facebook-sidene til bygdelaga.
 • Sendt e-post til statsministeren og fortalt om kva dei arbeider med i prosjektet.
 • Laga 1. episode av ei rekke videoar om prosjektet som vert lagt ut på Youtube etter kvart.
  Første episode: https://youtu.be/ao5hTS75-Jc
  Andre episode: https://www.youtube.com/watch?v=cmayG4Cb3Zw
 • Fredag 8. oktober arrangerer dei Hatlestrandsløpet. Lokalavisene er inviterte til å dekke løpet. Det vert opna av ordføraren og bygdefolk er inviterte til å gå eller springe den. 10. klassingane står då i løypa med store informasjonsplakatar om kvar enkelt krise.
 • Alle elevane frå 1.-10. kl skal gjennom løypa og dei er «blitt solgt» til lokale bedrifter som støttar dei pr. km.
 • Laurdag 20. november arrangerer dei Halldag og har fått Strand-Ulv med på laget. Då vert det mange idrettsaktivitetar for born og vaksne, danseoppvisning av ei lokal dansegruppe og konsert.

-Fantastisk lærerikt og spennande for elevane, fortel rektor Lilli Britt Urheim nøgd.