Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Psykososialt støtte iverksatt

I dag vart det kjent at den eine som vart drepen i skytinga i Oslo sentrum  natt til laurdag  kom frå Kvinnherad. Dette er ei hending som rører  fleire og Kvinnherad kommune tilbyr psykososial støtte til andre som kjenner behov for det. Dersom du treng nokon å snakke med kan du kontakte oss på telefonnummer 480 49 098.

Hild Enstad

Ordførar

 

Kjære kvinnheringar

Ordføraren har bedt om at vi flaggar med Pride-flagget vårt utanfor rådhuset i Rosendal i dag og i morgon. Med denne markeringa vil vi vise vår støtte og sympati med alle som er råka av det grusomme angrepet i Oslo i natt. 

Kjærleik er kjærleik og retten til å elske den ein vil er ein menneskerett som vi må slå ring om og stå opp for. 

Varme tanker til alle berørte og deira nærmaste. Ta vare på kvarandre og ver rause! 


Venleg helsing

Ordførar Hilde Enstad

Ras i Bondhusdalen

Oppdatert 28.06.2022: Etter råd frå NVE har Kvinnherad kommune bedt om skredfagleg bistand frå kompetent firma. Det er tinga geologar frå firmaet Norconsult som vil synfare staden og vurdere faren for nye skred i området. Av ulike grunnar kan dette truleg gjerast først neste veke (veke 27).

- o0o -

Kommunen har rådd politiet til å la sperringane stå inntil skredfagleg vurdering er gjennomført.

 

Fredag kveld gjekk eit ras i Bondhusdalen. Det er eit stort ras som har gått over stien som går langs med Bondhusvatnet. Raset har teke med seg store steinblokker som har havna i vatnet og på stien. Raset er om lag 150 m breitt.

Det er ikkje meldt om sakna personar i området og det er ingen indikasjon på at nokon er tekne av raset. Det er mogleg å gå opp til Bondhusvatnet, men ikkje inn på stien som går på høgresida av vatnet. Det er i dette området raset har gått.

Politiet har sett opp sperreband for at ingen skal gå inn i rasområdet. Det vert også skilta ved parkeringa nede i Sundal om at området er sperra. 

Statens Vegvesen skiltar ved hovudvegen. Geolog er varsla, men vil nok ikkje kunna koma på plassen før etter helga.

 

Sommartid på NAV

NAV Kvinnherad har sommartid veke 27, 28, 29, 30 og 31. (Frå 4. juli til og med 5. august)
Opningstider i mottaket er:

Måndag ope frå kl 0930-1130
Onsdag ope frå kl 0930-1130
Fredag ope frå kl 0930-1130

Politisk kalender

Aktivitetskalender

-->