Det er tid for å søke om midler frå Kvinnherad viltfond for andre halvår 2018.

Søknaden sendes til

Kvinnherad kommune

Rosendalsvegen 10

5470 Rosendal eller

post@kvinnherad.kommune.no

merk søknaden: Viltfond 2018

Viltfondet blir brukt i samsvar med regelverket for Kvinnherad viltfond, og det er Kvinnherad formannskap som forvaltar fondet

Til vanleg er søknadsfrist sett til 1.oktober, men i år vert den utsett til 25. oktober.

Fotograf: Leiv Trygve Varanes