Kommunane har ansvar for å organisera ein klinisk veterinærvakt utanom ordinær arbeidstid, jamfør "Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell" § 3a. I Kvinnherad kommunen er vaktordninga delt mellom tre veterinærar: Zsolt Kovacs, Silje Lønning Aas og Lisa Koch.

Vaktene går alle dagar frå kl. 16.00 til påfølgjande dag kl. 08.00, i helgar og heilagdagar.

Vakttelefon: 88 00 00 20

Sauer_VETUllgris

Villsauer og ullgrisar. Foto: Tore Eik