Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image

Kontaktpersoner

Arbeidskoordinator, Veg
Øyvind Hardeland
Telefon: 53461904
Mobil: 90976731
Epost
Driftsingeniør, Veg
Ivar Kåre Døssland
Telefon: 53483255
Mobil: 97024267
Epost

Lover

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 81 Forurensningsmyndighetene
Veglova kap. III Planlegging, anlegg og vedlikehold av veg

Vegvedlikehald

Oppdatert: 01.11.2013 08:57
Generelt
Beskrivelse

Du kan melde frå til kommunen dersom det er forhold ved ein kommunal veg som svekkjer framkomsten eller trafikktryggleiken. Det kan til dømes vere hol i vegen, manglande gatelys eller behov for brøyting. Kommunen har ansvaret for drift og vedlikehald av kommunale vegar. Fylkeskommunane sørgjer for fylkesvegar og staten for riksvegane. Kommunen kan stengje ein veg dersom vêr- og føretilhøva ikkje gjer det mogleg å halde han open. Vedlikehaldet omfattar køyrebane, bankettar, skråningar og dreneringssystem.

Oppgåvene kan vere

  • feiing og reinhald
  • fjerning av søppel
  • klipping av vegetasjon
  • rydding i kraftsoner
  • vegoppmerking og skilting
  • brøyting og strøing om vinteren

Omfanget av desse oppgåvene blir vurdert ut frå behov og kommuneøkonomi. Dersom vegtilstanden er slik at det oppstår skadar eller ulukker, gjeld dei allminnelege erstatningsreglane. 

Pris for tjenesten
Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Partnere

I Kvinnherad kommune er det Mesta A/S som har ansvar for drift og vedlikehaldet av riksvegane.
Telefon 05 200.
E-post: firmapost@mesta.no

Serviceerklæring
Praktiske opplysninger
Kontaktinformasjon
Ansvarlig enhet
Avdeling:Tekniske tenester
Telefon:53 48 31 00
Postadresse:Rådhuset 5470 ROSENDAL
Besøksadresse:5470 ROSENDAL
Andre opplysninger
Dato oppdatert
2013-11-01 08:57
Gyldig fra
2010-06-09
Gyldig til
2015-01-01
Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no