I samband med dette vert lag og foreiningar oppmoda til å melda inn kandidatar til post@kvinnherad.kommune.no.

For eldrerådet skal kandidaten vera fylt 60 år på valtidspunktet. Medlemmene til rådet for menneske med nedsett funksjonsevne skal veljast frå relevante ulike organisasjonar. Det er fint om laget/ organisasjonen kan gje ei kort grunngjeving for kandidaten som blir meldt inn. Ny kommunelov krev at kandidatar skal skrifteleg samtykke til å stilla til val. (Det kan gjerast via ein e-post).

Kontakt
Mette Sandvik - politisk sekretær
Mobil: 918 06 855
E-post: mette.sandvik@kvinnherad.kommune.no