Kvinnherad kommunestyre har i møte 28.02.2019 vedteke at i kommunen skal kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019 skal haldast over 2 dagar: søndag 8. og mandag 9. september 2019. Røystestader er Husnes og Rosendal for begge dagane. For 09. september kjem også Halsnøy og Hatlestrand til.

Aktuelle lenker
Regjering valgportal - val.no
Vallova
Valgforskrifta
SSB - valstatistikk
 

Listeforslag
Listeforslaget skal i utfylt rekkjefølge innehalda minimum 7 og maksimum 27 kandidatar. Inntil 4 kandidatar kan gjevast eit stemmetillegg. Desse kandidatnamna skal stå øvst på lista og med utheva skrift.

Valstyret har motteke 9 forslag til vallister:

Valliste Sosialistisk Fellesliste Kvinnherad SV og Kvinnherad Raudt

Valliste - Partiet dei kristne

Valliste - Senterpartiet

Valliste - Kvinnherad Framstegsparti

Valliste - Miljøpartiet dei grønne MDG

Valliste - Kristeleg Folkeparti

Valliste - Kvinnherad Høgre

Valliste - Venstre

Valliste - Kvinnherad Arbeidarparti

Dette er dei partia som leverte inn lister innan fristen 1. april. Samtlege kandidatar vil no få eit brev i posten med varsel om at dei er oppført på ei liste. Kandidatane får ein fast frist til å be om eventuelt å bli strokne frå lista.