Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image
vaksine_100x177

Vaksinasjon

Vaksinasjon av barn, ungdom og vaksne. Alle helsestasjonar i Kvinnherad kommune arbeider med vaksinasjon av barn, ungdom og vaksne.

http://kvinnherad.custompublish.com/influensainformasjon-vinteren-2011.4871271-98991.html

http://kvinnherad.custompublish.com/spoersmaal-ofte-stilt-om-influensa.4872190-98991.html

 

 

Gul blomst

Vaksine ved utanlandsreiser

Ta kontakt med helsestasjonen i god tid dersom du treng reisevaksine.

Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no