Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image

Utlysing av tilskot til arbeid med Kultur, idrett og friluftsliv i Kvinnherad kommune

tilskot

Med atterhald om endeleg vedtak av nye retningsliner i Levekårskomiteen vert følgjande tilskot lyst ut:

 

 

Trivselsmidlar – Open søkjarfrist

Tilskot til innkjøp av materiell og utstyr til frivillige lag og organisasjonar – Open søkjarfrist

Kommunalt investeringstilskot - Søkjarfrist 19.03

Driftstilskot til kulturorganisasjonar – Søkjarfrist 19.03

Festivaltilskot – Søkjarfrist 19.03

Kulturverntilskot – Søkjarfrist 19.03

Prosjekt og arrangementstilskot – Søkjarfrist 19.03

Driftstilskot til husleige, baneleige og drift ab eigne kulturhus og anlegg – Søkjarfrist 15.03

Driftstilskot til frivillige organisasjonar som driv kulturarbeid for born og unge – Søkjarfrist 15.03

Sjå HER for meir informasjon og søknadsskjema


Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no