Random imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom imageRandom image
hus

Søknadsfrist 15.02

Tilskot til lokale kulturbygg

Hordaland fylkeskommune lyer ut tilskot til kommunale kulturbygg. Søknad skal rettast til Kvinnherad kommune og søkjarar bes ta kontakt med Kvinnherad kulturkontor v/ Linda Øen tlf: 53483231 - e-post: linda.oen@kvinnherad.kommune.no

hus

Søknadsfrist 15.02

Byggetilskot

Til rehabilitering og bygging av private leikeplassar, friluftsliv-, idretts- og kulturanlegg.

penger

Søknadsfrist 15.02

Drifttilskot til lag og hus

For lag som driv kulturaktivitet for born og unge kan det søkjast om drifttilskot til laget og/eller husleige, baneleige og drift av eigne kulturhus og anlegg.

k6130

søknadsfrist 15.09 og 15.10

Søknad om spelemidlar 2014

Kulturdepartementet fordeler kvart år tilskot av spelemidlane til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, slik at flest mogleg kan drive idrett og fysisk aktivitet.

UKK-logo

Søknadsfrist til 15.november 2013

Tilskot til Ungdomstiltak

Ungdommens kommunestyre Kvinnherad lyser ut tilskot til ungdomstiltak 2 gonger i året. Ungdommens kommunestyre har vedtatt å arbeida med å få til gode arenaer for skating i Kvinnherad kommune. Søkjarar som arbeidar for dette vert oppmoda om å søkje.

hus

Søknadsfrist 08. februar 2013

Tilskot til lokale kulturhus og formidlingsarenaer - spelemidlar

Hordaland fylkeskommune lyser ut tilskot til lokale kulturhus og formidlingsarenaer i Hordaland.
Kvinnherad kommune, Rådhuset | Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal | Man - fre 08.00 - 15.30 | Tlf: 53 48 31 00 | Faks: 53 48 31 30 | post@kvinnherad.kommune.no